Smittskydd

Är du i annat stall än vårt?

Ha två uppsättningar kläder som förvaras åtskilda eller tvätta mellan. 

Rengör skor, hjälm och väst med bakterie- och virusdödande medel mellan varje besök. Hjälm och väst finns att låna. 

Vaccinerade hästar som kommer hit får ej vara vaccinerade senare än tre veckor före besöket. Gäller alla vaccinationer för att vara på säkra sidan. 

Hästar på gården som vaccineras skall hållas åtskilda från övriga i tre veckor efter vaccination. 

Dela den här sidan